Archive

6. Przy wycieleniu przez pomyłkę wpisałem buhajka zamiast jałówki. Jak to zmienić?

Jeżeli cielę nie zostało jeszcze zarejestrowane (czyli nie przypisaliśmy mu numeru kolczyka) to wystarczy wejść w Kartę naszej wycielonej krowy, otworzyć zakładkę „Wycielenia” i najechać wskaźnikiem na wycielenie, którego dotyczy błąd. Następnie klikamy na niebieski kwadracik, wybieramy „Zmień wycielenie” i zmieniamy płeć cielęcia. Jeżeli nadaliśmy już numer cielęciu, to w celu usunięcia błędu konieczne będzie […]

5. Chciałem wpisać pokrycie jałówce, która ma 13 miesięcy, ale pojawił się komunikat „Wiek samicy w dniu krycia nie może być mniejszy niż 420”. Co mam robić?

Użytkownik może sam ustalić minimalną granicę wieku jałówki, przy której program pozwala wpisać jej pokrycie. Proszę wybrać z menu opcję „Kalendarz”, następnie „Kalendarz ustawienia” i poszukać parametru „Wiek jałówki w dniu pierwszego krycia (minimalny) [dni]”. Klikamy na niebieski kwadrat z ołówkiem i wpisujemy taki wiek, jaki uważamy za stosowny (w granicach od 300 do 600 […]

4. Zarejestrowałam błędnie sztukę z zakupu. Jest to jałówka a ja zarejestrowałam ją w SOL jako krowę. Jak mam to usunąć?

Należy wysłać mail do SOL-Asystenta, napisać na czacie na stadoonline.pl lub zadzwonić pod numer 22 290 00 92

3. Co zrobić, żeby SOL przysyłał mi SMSy z terminami zaplanowanych prac lub innych zdarzeń (np. wycieleń)?

Aby program uprzedzał SMS-em o zbliżającym się terminie jakiejś pracy, trzeba tę pracę znaleźć w Kalendarzu (funkcja „Kalendarz przeglądanie”). UWAGA: upewnij się, że w wyszukiwarce ustawione są prace ze statusem „czekająca”, bo standardowo są tam tylko prace „aktualne” i „zaległe”. Następnie najeżdżamy na niebieski kwadrat z trzema kropkami, po czym wybieramy opcję „SMS”. Wpisujemy numer […]

2. Chcę wpisać to samo zdarzenie (szczepienie) wielu krowom. Czy muszę to robić osobno dla każdej z nich?

Wiele zdarzeń można w SOL zapisać w tak zwanym „trybie grupowym”. W takim przypadku najpierw zaznaczamy na wykazie zwierzęta, których dotyczy wpis, potem w nagłówku wykazu klikamy przycisk „Grupowa rejestracja”. Następnie wypełniamy formatkę z opisem zdarzenia i klikamy „Zapisz”. Więcej na ten temat: Instrukcja programu StadoOnLine (podrozdział „Rejestracja grupowa”)

1. Wpisałem zdarzenie (wycielenie) nie tej krowie, co trzeba. Jak cofnąć ten wpis?

Prawie zawsze użytkownik może usunąć („cofnąć”) wpis, którego sam dokonał. W tym celu należy znaleźć to niepotrzebne zdarzenie w wykazie zdarzeń, a następnie kliknąć niebieski kwadracik z trzema kropkami, który ukazuje się po lewej stronie wiersza z opisem zdarzenia. Z menu wybieramy opcję „Edytuj”, a w formatce z opisem zdarzenia klikamy „Usuń”. I już – […]