3. Co zrobić, żeby SOL przysyłał mi SMSy z terminami zaplanowanych prac lub innych zdarzeń (np. wycieleń)? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

3. Co zrobić, żeby SOL przysyłał mi SMSy z terminami zaplanowanych prac lub innych zdarzeń (np. wycieleń)?

Aby program uprzedzał SMS-em o zbliżającym się terminie jakiejś pracy, trzeba tę pracę znaleźć w Kalendarzu (funkcja „Kalendarz przeglądanie”). UWAGA: upewnij się, że w wyszukiwarce ustawione są prace ze statusem „czekająca”, bo standardowo są tam tylko prace „aktualne” i „zaległe”. Następnie najeżdżamy na niebieski kwadrat z trzema kropkami, po czym wybieramy opcję „SMS”. Wpisujemy numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie, oraz określamy ile czasu przed terminem pracy powinno ono być wysłane. Jeśli tych prac jest więcej, możemy zaznaczyć je wszystkie, klikając boksy po lewej stronie a następnie użyć przycisku rejestracji zbiorowych.