Cennik

Cennik obowiązuje od 1 maja 2024 r. (podane ceny są cenami netto, stawka VAT wynosi 23%)

  Gospodarstwa objęte OWUB Pozostałe gospodarstwa 
Moduł bazowy 0,00 zł 550,00 zł opłata roczna
Moduł ZDROWIE
0,80 zł  1,00 zł 

Moduł bazowy

Dla gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej, program jest wliczony w koszt oceny. Dla gospodarstw spoza oceny jest to 550 zł rocznie.

Moduł ZDROWIE

Dla gospodarstw objętych OWUB: opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów żyjących, zarejestrowanych w systemie Fedinfo na ostatnim próbnym doju, dla gospodarstw spoza OWUB – opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego

Zniżka

Użytkownicy, którzy są aktywni (czyli wprowadzają do SOLa min. 90% zdarzeń wymaganych na Wykazie Zdarzeń – dokumencie próbnego doju) otrzymują zniżkę na odpłatność za ocenę – 0,2 zł/sztukę.

Ważne! Zdarzenia muszą zostać zarejestrowane przed dniem próbnego doju. Te, które zostały zapisane w programie w dniu doju, nie zostaną zaliczone do aktywności.

Okres promocyjny modułów dodatkowych

Pierwsze 60 dni korzystania z modułu ZDROWIE jest bezpłatne – po tym czasie następuje automatyczne wyłączenie modułu, więc użytkownik nie jest obciążany żadnymi kosztami bez wyrażenia zgody.

Użytkownik sam decyduje o momencie włączenia modułu.

Szkolenia z obsługi SOLa

Za jednorazowe szkolenie/konsultację w siedzibie użytkownika – 150 zł netto
Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzonej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta.
Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.