Cennik

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. (podane ceny są cenami netto, stawka VAT wynosi 23%)

  Gospodarstwa objęte OWUB Pozostałe gospodarstwa OWUB
Moduł bazowy 0,00 zł 275,00 zł opłata roczna
Moduł ZDROWIE
0,80 zł  1,00 zł 

Moduł bazowy

Dla gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej, program jest wliczony w koszt oceny. Dla gospodarstw spoza oceny jest to 275 zł rocznie.

Moduł ZDROWIE

Dla gospodarstw objętych OWUB: opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów żyjących, zarejestrowanych w systemie Fedinfo na ostatnim próbnym doju, dla gospodarstw spoza OWUB – opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego

Zniżka

Użytkownicy, którzy są aktywni (czyli wprowadzają do SOLa min. 90% zdarzeń wymaganych na Wykazie Zdarzeń – dokumencie próbnego doju) otrzymują zniżkę na odpłatność za ocenę – 0,2 zł/sztukę.

Ważne! Zdarzenia muszą zostać zarejestrowane przed dniem próbnego doju. Te, które zostały zapisane w programie w dniu doju, nie zostaną zaliczone do aktywności.

Okres promocyjny modułów dodatkowych

Pierwsze 60 dni korzystania z modułu ZDROWIE jest bezpłatne – po tym czasie następuje automatyczne wyłączenie modułu, więc użytkownik nie jest obciążany żadnymi kosztami bez wyrażenia zgody.

Użytkownik sam decyduje o momencie włączenia modułu.

Szkolenia z obsługi SOLa

Za jednorazowe szkolenie/konsultację w siedzibie użytkownika – 150 zł netto
Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzonej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta.
Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.