STADO ONLINE (SOL) - PROGRAM DO ZARZĄDZANIA STADEM BYDŁA

Opis programu

Co to jest SOL?

Stado OnLine (SOL) to internetowy program do zarządzania stadem bydła mlecznego i mięsnego. Umożliwia on prowadzenie przejrzystych zapisów dotyczących zdarzeń w oborze, a także ułatwia organizację i planowanie pracy. Dzięki wbudowanym analizom ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących naszego stada.
Co ważne, SOL można otworzyć na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu – dzięki temu masz do niego dostęp zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz. Rodzaj urządzenia nie ma znaczenia, ponieważ SOL dostosowuje się automatycznie do rozmiarów ekranu, tak laptopa, jak tabletu lub smartfona.

Dla kogo jest SOL?

PHFBiPM oferuje swoją aplikacje wszystkim hodowcom bydła mlecznego i mięsnego – zarówno tym, których stada są objęte oceną wartości użytkowej, jak i dla tych, których zwierzęta nie są oceniane.
Sprawdź co zyskujesz, gdy twoje stado jest objęte OWUB

Korzyści dla gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej bydła

Aplikacja Stado OnLine aktualizuje się na bieżąco danymi z systemu Fedinfo, dlatego też hodowcom, których stado jest objęte oceną wartości użytkowej bydła umożliwia przeglądanie w wygodny sposób:
• Wyników oceny wartości użytkowej (kilka dni po wykonanej próbie)
• Wartości hodowlanych
• Danych rodowodowych
• Pokryć
• Analiz dotyczących produkcji mleka, rozrodu, liczby komórek somatycznych

Dodatkowo hodowca rozpoczynający prace z programem SOL otrzyma gotową bazę startową, w której znajdzie wszystkie dane krów, które były obecne na ostatnim próbnym doju, a także dane jałówek i buhajków, które są „przypisane” do jego stada w systemie Fedinfo.
W programie znajdzie również dane o pokryciach, zasuszeniach, wycieleniach i przybyciach i ubyciach, które są gromadzone w systemie Fedinfo. Podobnie rzecz się ma z wynikami próbnych dojów oraz naliczeniami wydajności laktacyjnych.