Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu SoL

Regulamin

 

Deklaracja korzystania z modułu Inseminator
Poniższa deklaracja umożliwia uzyskanie loginów i kodu, który uruchomia moduł INSEMINATOR w gospodarstwie SOL. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Moduł INSEMINATOR.

Deklaracja korzystania z modułu Inseminator    i   Prześlij Tutaj

 

Rezygnacja korzystania z programu
W przypadku, gdy użytkownik nie chce dłużej korzystać z programu, powinien on złożyć pisemną rezygnację. Tak jak w przypadku deklaracji, dokument należy podpisać i przekazać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.

Rezygnacja korzystania z programu