Chat with us, powered by LiveChat

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu SoL

Regulamin

 
Deklaracja użytkownika
W ciągu 60 dni od daty utworzenia gospodarstwa SOL należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną deklarację użytkownika. Jest ona aneksem do umowy ocenowej, ze względu na fakt, że program jest wliczony w cenę usługi. Dokument można oddać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście/pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.

Deklaracja użytkownika

 
Rezygnacja korzystania z programu
W przypadku, gdy użytkownik nie chce dłużej korzystać z programu, powinien on złożyć pisemną rezygnację. Tak jak w przypadku deklaracji, dokument należy podpisać i przekazać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.

Rezygnacja korzystania z programu