Moduł Inseminator

Co to jest moduł INSEMINATOR?

Jest to moduł dzięki któremu za pośrednictwem SOLa można zarejetrować pokrycia inseminacyjne w systemie Fedinfo.

 

 

Jak zostać użytkownikiem Modułu INSEMINATOR?

Do uruchomienia modułu niezbędne jest uzyskanie kodu inseminatora oraz loginu. Aby je uzyskać należy wykonać poniższe kroki:

1.Pobrać i wypełnić deklarację wg poniższego wzoru:

WZÓR:

dla gospodarstwa indywidualnego
dla gospodarstwa – firmy (kilku inseminatorów)

POBIERZ DEKLARACJĘ

2. Wypełnioną deklarację przekaż zootechnikowi oceny na próbnym doju lub prześlij pocztą do swojego najbliższego oddziału PFHBiPM (adresy znajdziesz tutaj)

lub prześlij ją tutaj

3. Po nadaniu właściwych kodów (kod inseminatora wraz z loginem) pismo informacyjne zostanie przesłane na adres hodowcy.

Podstawowe zalety modułu INSEMINATOR

Informacje, dotyczące samego zabiegu inseminacji, wprowadzane są przy pomocy narzędzia dostępnego w zakładce Rozród. Kilkoma kliknięciami można wprowadzić do odpowiedniej formatki wszystkie dane, potrzebne do sporządzenia kwitu inseminacyjnego. Kto kiedykolwiek wypisywał ręcznie dokumenty inseminacyjne, na pewno to doceni.

Moduł INSEMINATOR uwalnia ponadto użytkownika od konieczności prowadzenia „Rejestru krów i jałowic unasiennionych”. Wszystkie dane wpisane w SOL są widoczne nie tylko na podglądzie karty jałówki-krowy, ale także w elektronicznym Rejestrze Inseminacji – bez konieczności żmudnego kartkowania Rejestru w przypadku szukania poprzedniej inseminacji i numeru kartoteki.

Włączamy moduł

Rozpoczynając pracę z modułem trzeba go włączyć, czyli „poinformować” SOLa, że chcemy korzystać z tego modułu i podać mu niezbędne do tego informacje.

W zakładce Gospodarstwo – Moduły programu klikamy „Dodaj Moduł”. W odpowiednich okienkach wpisujemy nr firmy inseminacyjnej oraz login.

W zakładce Gospodarstwo – Użytkownicy i pracownicy wprowadzamy inseminatora.

Klikając przycisk „dodaj pracownika” nie zapominamy określić jego roli (tu – Inseminator) oraz wpisać 6-cyfrowego nr inseminatora.

Następnie przechodzimy do INSEMINATOR – Seria zaświadczeń dla firmy, gdzie wpisujemy nr bieżącego zaświadczenia. System oczekuje wprowadzenia dwu-literowej serii i  7-cyfrowego numeru aktualnego zaświadczenia. Seria i numer zaświadczenia mogą być takie, jak na bloczku kwitów inseminacyjnych lub dowolnie określone przez użytkownika. System zapamięta pierwszy numer i będzie odpowiednio nadawał następne, w kolejności rejestrowania zabiegów. W razie potrzeby można zmienić serię i numer zaświadczeń – na stałe lub na chwilę. Wystarczy wejść do formatki „Rejestracja pokrycia/rui” i użyć przycisku „+” umieszczonego przy okienku wyboru numeru zaświadczenia W ten sam sposób możemy dodać buhaja lub zmienić inseminatora.

Widoczne poniżej okienko z numerem kartoteki uzupełni się automatycznie, niezależnie od tego, czy inseminujemy daną krowę po raz pierwszy (zwierzęciu zostanie nadany nowy, pierwszy wolny numer kartoteki), czy jest to już kolejna inseminacja (system odszuka właściwy dla danej sztuki nr kartoteki). W razie potrzeby w tym miejscu możemy również wpisać „ręcznie” dowolny numer kartoteki.

Zapisujemy zabieg inseminacji/reinseminacji

Możemy teraz skoncentrować się na wprowadzeniu inseminacji. Zrobimy to przy komputerze albo, rzecz jasna, na telefonie lub tablecie – zaraz po zdjęciu inseminacyjnej rękawicy.  Do formatki, w której wpisujemy inseminację, możemy wejść przez Kartę Jałówki-Krowy, ale także klikając pole z numerem kolczyka w Rejestrze inseminacji lub klikając kolczyk z poziomu Rozród – Pokrycie/ruja.

 Po kliknięciu przycisku „Nowe pokrycie/ruja” otwiera się formatka, w której możemy wprowadzić wszystkie dane dotyczące inseminacji. W przypadku wpisywania ponownej inseminacji w tej samej rui, pojawi się sugestia, aby wpisać reinseminację. Aby wprowadzić reinseminację należy otworzyć to samo okno, w którym wpisywaliśmy inseminację i kliknąć niebieski kwadracik w kolumnie „liczba reinsem”.

Po zaakceptowaniu wprowadzenia reinseminacji, zostanie ona zapisana na oddzielnym zaświadczeniu. Numer kwitu  – kolejny – zostanie nadany automatycznie, automatycznie również zostanie odnaleziony właściwy numer kartoteki.

W system wbudowane zostały ostrzeżenia, które poinformują nas o sytuacjach, gdy chcemy np. wpisać inseminację zbyt młodej jałówce lub krowie zbyt krótko po wycieleniu.

Jeśli inseminowaliśmy tym samym buhajem kilka krów, śmiało możemy skorzystać z opcji „pokrycia grupowe”. Wskazane krowy zostaną wprowadzone do Rejestru inseminacji jednym przyciskiem klawisza „Zapisz”, każda pod swoim nr zaświadczenia i nr kartoteki. W Rejestrze inseminacji pojawią się jako „do wysłania” i, jeśli wszystkie wprowadzone dane okażą się poprawne, zostaną o północy wysłane do Fedinfo. Do tego też czasu możemy dokonać zmian w zapisie inseminacji, jeśli doszło do pomyłki – wpisaliśmy złą datę lub popełniliśmy inny, merytoryczny błąd. 

Korekta zapisu inseminacji

Błędu merytorycznego system- z oczywistych względów – nam nie wskaże. Tylko my możemy zauważyć, że wpisaliśmy niewłaściwego buhaja, pomyliliśmy numer krowy, albo nie zgadza się data. W takiej sytuacji możemy takie błędy skorygować. Wystarczy otworzyć formatkę, w której zapisujemy inseminacje – tak, jak do tej pory. Klikamy niebieski kwadracik po lewej stronie formatki, wybieramy możliwość „zmień pokrycie/ruję” i dokonujemy stosownych zmian. Pamiętamy, że takich zmian możemy dokonać do północy – potem zaświadczenie zostaje wysłane do Fedinfo.

Jeżeli to system dostrzeże błąd – a zdarzy się tak, jeśli popełnimy błąd formalny, np. nie wpiszemy numeru inseminatora,  numeru zaświadczenia lub kartoteki – zaświadczenie nie zostanie wysłane, a w jednej z kolumn wykazu inseminacji ukażą się kody błędu. Po kliknięciu w pole oznaczone cyfrą, pokaże się nam rodzaj wymaganej poprawki. Dopóki nie zostaną usunięte błędy, zaświadczenie nie będzie wysłane i uzyska status „błędne/niekompletne”.

Wszystkie zaświadczenia można w razie potrzeby łatwo wydrukować. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni zabieg (lub kilka zabiegów), po czym kliknąć „Drukuj zaświadczenia”.

Serdecznie zachęcamy hodowców, którzy sami inseminują swoje krowy i jałówki, do korzystania z modułu INSEMINATOR.  Postaramy się jeszcze w tym roku rozbudować ten moduł tak, aby umożliwiał prowadzenie banku nasienia, zapewniając w ten sposób pełną obsługę tego aspektu pracy w stadzie bydła.