Co wpisać do Stada Online najpierw? - Krok po kroku

Pierwsze kroki w programie SOL

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem SOL, zarejestruj się! Wystarczy wypełnić formularz, po czym skontaktuje się z Tobą SOL Asystent w celu potwierdzenia rejestracji. Otrzymasz dostęp do programu i od tego momentu możesz się logować.

Jeśli twoje stado jest pod oceną wartości użytkowej w programie znajdziesz gotową bazę danych obejmującą wszystkie krowy, które były na ostatnim próbnym doju oraz listę jałówek i buhajków przypisanych do twojej obory Fedinfo.

 


 

Przeglądając program po raz pierwszy po zalogowaniu się można zauważyć, że brak jest w nim przede wszystkim informacji o jałówkach i buhajkach, utrzymywanych w gospodarstwie, oraz o cielnościach krów i jałówek. Te właśnie informacje radzimy uzupełnić w pierwszej kolejności.

 

KROK 1 zatwierdź przesłaną młodzież

Informacje o wszystkich jałówkach i buhajkach, które znajdują się w systemie Fedinfo w Stadzie OnLine znajdują się w „Przysłano Ci zwierzęta”. Aby zobaczyć listę trzeba kliknąć żółty kafalek „Przysłano Ci zwierzęta” znajdujący się na pulpicie.

UWAGA!
W wykazie „młodzieży” mogą się znajdować zwierzęta, które co prawda urodziły się w danym gospodarstwie, ale ich już w nim nie ma (bo padły lub zostały sprzedane).
Tych zwierząt nie  przyjmujemy do gospodarstwa – należy je usunąć z wykazu.

 

KROK 2 wpisz cielność

W momencie pierwszego uruchomienia program nie posiada żadnych informacji o cielnościach krów czy jałówek. „Wie” jedynie, które z nich były inseminowane lub kryte (o ile taka informacja dotarła do systemu Fedinfo).

UWAGA!
Niezależnie od tego, ile czasu minęło od ostatniej inseminacji lub krycia danej samicy, program nie zakłada automatycznie, że jest ona cielna.
Żeby program „wiedział”, że dana samica jest cielna, trzeba go o tym poinformować, rejestrując cielność.

Z punktu widzenia programu SOL nie ma znaczenia, skąd użytkownik wie, że dana samica jest cielna. Zwykle wpisuje się cielność na podstawie wyniku badania, przeprowadzonego przez weterynarza. Użytkownik może jednak wpisać cielność samicy „wedle własnego uznania”, np. kierując się faktem, że od ostatniego krycia minęło dużo czasu, a zwierzę nie wykazuje objawów rui. Samica, której cielność został potwierdzona przez użytkownika, ma automatycznie naliczany oczekiwany termin zasuszenia, termin przygotowania do porodu oraz oczekiwaną datę wycielenia.

 

 Po wykonaniu opisanych wcześniej czynności warto zarejestrować:

  • wycielenia krów i jałówek, które miały miejsce po ostatnim próbnym doju;
  • przybycia zwierząt do gospodarstwa i ubycia zwierząt z gospodarstwa;
  • inseminacje i krycia, których nie dotarły (jeszcze) do SOL od strony Fedinfo.

W ten sposób dojdziemy do sytuacji, w której mamy w SOL aktualny  stan zwierząt oraz aktualne informacje o rozrodzie krów i jałówek. Pozwala to w pełni wykorzystać w codziennej pracy szerokie  możliwości, jakich dostarcza program. 

Mamy też wszystkie informacje potrzebne do wygenerowania Wykazu Zdarzeń, którego będzie potrzebował zootechnik oceny przy następnym próbnym doju

Aby dowiedzieć się więcej obejrzyj filmy instruktażowe lub przeczytaj instrukcję. Pomocą również służą SOL Asystenci.