Moduł Podstawowy

SOL ma budowę modułową, co oznacza, że „na start” użytkownik otrzymuje podstawową wersję programu tzw. Moduł bazowy. Może ją następnie rozbudować wedle własnych potrzeb o dodatkowe moduły (zobacz: Moduł Zdrowie).

Moduł podstawowy pozwala na rejestrację zdarzeń tj.:

• Pokrycia (z rozróżnieniem na naturalne, inseminacje)
• Ruje
• Wyniki przeprowadzanych badań na cielność
• Zasuszenia
• Wycielenia
• Przemieszczenia zwierząt w obrębie gospodarstwa
• Ubycia
• Ocena kondycji (BCS)
• Własne notatki

Użytkownik ma również możliwość:

• W łatwy i szybki sposób wyszukiwać zwierzęta według wielu warunków
• Tworzyć własne wykazy zwierząt
• Utworzyć grupy technologiczne i zbudować własną strukturę gospodarstwa
• Wygenerować dokument WZ dla zootechnika oceny
• Prowadzić elektroniczną Księgę Rejestracji Bydła,
• Wydrukować gotowe zgłoszenia do ARiMR
• Przeglądać analizy dotyczące rozrodu, produkcji mleka, obrotu, liczby komórek somatycznych i kondycji
• Planować prace w kalendarzu i ustawiać przypomnienia SMSowe
• Udostępnić program innym pracownikom gospodarstwa nadając im indywidualny login i uprawnienia według własnego uznania.