Chat with us, powered by LiveChat

Moduł Podstawowy

SOL ma budowę modułową, co oznacza, że „na start” użytkownik otrzymuje podstawową wersję programu tzw. Moduł bazowy. Może ją następnie rozbudować wedle własnych potrzeb o dodatkowe moduły (zobacz: Moduł Zdrowie).

Moduł podstawowy pozwala na rejestrację zdarzeń tj.:

• Pokrycia (z rozróżnieniem na naturalne, inseminacje)
• Ruje
• Wyniki przeprowadzanych badań na cielność
• Zasuszenia
• Wycielenia
• Przemieszczenia zwierząt w obrębie gospodarstwa
• Ubycia
• Ocena kondycji (BCS)
• Własne notatki

Użytkownik ma również możliwość:

• W łatwy i szybki sposób wyszukiwać zwierzęta według wielu warunków
• Tworzyć własne wykazy zwierząt
• Utworzyć grupy technologiczne i zbudować własną strukturę gospodarstwa
• Wygenerować dokument WZ dla zootechnika oceny
• Prowadzić elektroniczną Księgę Rejestracji Bydła,
• Wydrukować gotowe zgłoszenia do ARiMR
• Przeglądać analizy dotyczące rozrodu, produkcji mleka, obrotu, liczby komórek somatycznych i kondycji
• Planować prace w kalendarzu i ustawiać przypomnienia SMSowe
• Udostępnić program innym pracownikom gospodarstwa nadając im indywidualny login i uprawnienia według własnego uznania.