Dane w programie Stado Online są chronione na każdym kroku

Twoje dane są chronione na każdym kroku

Bezpieczeństwo systemu jako całości, a w szczególności danych w nim przechowywanych jest jednym z priorytetów przy tworzeniu oprogramowania.

Zadanie to realizowane jest na wielu poziomach poczynając od infrastruktury technicznej na procedurach organizacyjnych kończąc.

System i dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach zlokalizowanych w profesjonalnym centrum komputerowym wyposażonym min. w łącza telekomunikacyjne, urządzenia awaryjnego zasilania w energię elektryczną i urządzania do wykonywania kopii bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy minimalizują możliwość przerw w pracy systemu oraz ograniczają praktycznie do zera możliwość utraty danych.

Procedury tworzenia i korzystania z systemu minimalizują prawdopodobieństwo dostępu do danych przez niepowołane osoby.

Założenie gospodarstwa poprzedzone jest weryfikacją, czy na pewno osobą, która zgłosiła chęć użytkowania programu, jest właściciel gospodarstwa.
Dostęp do programu chroniony jest hasłem, które musi spełniać warunki tworzenia tzw. haseł silnych.

Po założeniu gospodarstwa dostęp do zapisanych danych mają użytkownicy wskazani przez właściciela.

Do systemu i danych mają dostęp programiści oraz administratorzy systemu w celu zapewnienia poprawnej pracy oprogramowania i jego rozwoju.