4. Moje gospodarstwo w SOL zostało wyłączone z powodu niedostarczenia Deklaracji. Czy utracę wszystkie dane, które dotychczas wprowadziłem? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

4. Moje gospodarstwo w SOL zostało wyłączone z powodu niedostarczenia Deklaracji. Czy utracę wszystkie dane, które dotychczas wprowadziłem?

Wyłączenie dostępu do SOLa nie oznacza likwidacji gospodarstwa. Po dostarczeniu Deklaracji do odpowiedniego biura PFHBiPM dostęp do aplikacji zostanie przywrócony, a wszystkie dotychczas wprowadzone dane będą nadal widoczne w programie.