6. Przy wycieleniu przez pomyłkę wpisałem buhajka zamiast jałówki. Jak to zmienić? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

6. Przy wycieleniu przez pomyłkę wpisałem buhajka zamiast jałówki. Jak to zmienić?

Jeżeli cielę nie zostało jeszcze zarejestrowane (czyli nie przypisaliśmy mu numeru kolczyka) to wystarczy wejść w Kartę naszej wycielonej krowy, otworzyć zakładkę „Wycielenia” i najechać wskaźnikiem na wycielenie, którego dotyczy błąd. Następnie klikamy na niebieski kwadracik, wybieramy „Zmień wycielenie” i zmieniamy płeć cielęcia. Jeżeli nadaliśmy już numer cielęciu, to w celu usunięcia błędu konieczne będzie usunięcie całego wycielenia. W tym celu także wybieramy „Zmień wycielenie”, ale następnie klikamy przycisk „Usuń”. Po tej operacji musimy wprowadzić na nowo dane wycielenia, tym razem z właściwą płcią cielęcia.