5. Chciałem wpisać pokrycie jałówce, która ma 13 miesięcy, ale pojawił się komunikat "Wiek samicy w dniu krycia nie może być mniejszy niż 420". Co mam robić? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

5. Chciałem wpisać pokrycie jałówce, która ma 13 miesięcy, ale pojawił się komunikat „Wiek samicy w dniu krycia nie może być mniejszy niż 420”. Co mam robić?

Użytkownik może sam ustalić minimalną granicę wieku jałówki, przy której program pozwala wpisać jej pokrycie. Proszę wybrać z menu opcję „Kalendarz”, następnie „Kalendarz ustawienia” i poszukać parametru „Wiek jałówki w dniu pierwszego krycia (minimalny) [dni]”. Klikamy na niebieski kwadrat z ołówkiem i wpisujemy taki wiek, jaki uważamy za stosowny (w granicach od 300 do 600 dni).