2. Chcę wpisać to samo zdarzenie (szczepienie) wielu krowom. Czy muszę to robić osobno dla każdej z nich? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

2. Chcę wpisać to samo zdarzenie (szczepienie) wielu krowom. Czy muszę to robić osobno dla każdej z nich?

Wiele zdarzeń można w SOL zapisać w tak zwanym „trybie grupowym”. W takim przypadku najpierw zaznaczamy na wykazie zwierzęta, których dotyczy wpis, potem w nagłówku wykazu klikamy przycisk „Grupowa rejestracja”. Następnie wypełniamy formatkę z opisem zdarzenia i klikamy „Zapisz”.

Więcej na ten temat: Instrukcja programu StadoOnLine (podrozdział „Rejestracja grupowa”)