1. Wpisałem zdarzenie (wycielenie) nie tej krowie, co trzeba. Jak cofnąć ten wpis? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

1. Wpisałem zdarzenie (wycielenie) nie tej krowie, co trzeba. Jak cofnąć ten wpis?

Prawie zawsze użytkownik może usunąć („cofnąć”) wpis, którego sam dokonał. W tym celu należy znaleźć to niepotrzebne zdarzenie w wykazie zdarzeń, a następnie kliknąć niebieski kwadracik z trzema kropkami, który ukazuje się po lewej stronie wiersza z opisem zdarzenia. Z menu wybieramy opcję „Edytuj”, a w formatce z opisem zdarzenia klikamy „Usuń”. I już – wpis zostanie usunięty „bez śladu”. Wyjątek stanowią wpisy zdarzeń wyróżnione symbolem zamkniętej kłódki.

Więcej na ten temat: Instrukcja programu StadoOnLine (podrozdział „Edycja i usuwanie zdarzeń”)