Porody mnogie w module Zgłoszenia do ARiMR w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Porody mnogie w module Zgłoszenia do ARiMR w SOL

WAŻNE! Ogłoszenie dla użytkowników modułu Zgłoszenia do ARiMR!

30.01.2024 udostępniliśmy zmianę w SOL, która umożliwia poprawne przesyłanie porodów mnogich do IRZPlus .

Wcześniej nasz system SOL tworzył dwa odrębne zdarzenia wycielenia, co powodowało wystąpienie błędu w Agencji, co hodowcy musieli prostować

Teraz system tworzy dla zdarzenia urodzenia zgłoszenie tzw. wielopozycyjne, więc całe wycielenie zostanie wysłane „pod banderą” jednego zgłoszenia.

A kto nie w temacie modułu ARiMR , zapraszamy do zapoznania się z tematem przesyłania zgłoszeń do Agencji za pomocą naszego modułu choćby tutaj https://www.stadoonline.pl/…/nowy-irzplus-nowy-modul…/