Zmiany w zakładkach w KJK w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Zmiany w zakładkach w KJK w SOL

W związku z rozbudową programu SOL i pojawianiem się w nim coraz większej liczby opcji, funkcji i przycisków, postanowiliśmy przeorganizować zakładki w Karcie jałówki-krowy.

Zmiany są już widoczne w SOLu.

 

Co się zmieniło?

Zakładka „Pokrój” to teraz „Masa i Pokrój”. W tej zakładce, oprócz aktualnie w niej obecnej opcji „Masa i pomiary”, znajdą się opcje „Ocena typu i budowy” oraz „Kondycja”.
Zakładka „Historia zdarzeń” to teraz „Historia i obrót”. W tej zakładce jest „Historia zdarzeń”, realizująca identyczne funkcjonalności, jak dotychczas w zakładce „Historia Zdarzeń” oraz „Obrót”, powstały przez „przeniesienie” dotychczasowej zakładki „Obrót”.
Zakładka „Wycielenia” to teraz „Wycielenia i potomstwo” – znajdują się w niej dwie opcje: „Wycielenia” i „Potomstwo”.
W zakładce „Hodowla”, obok już obecnych w niej opcji, pojawiła się opcja „Rodowód”.
W zakładce „Wydajność” znajdują się „Laktacje”, „Próbne doje” oraz „Mleko dobowe”.
Zakładka „Podstawowe informacje”, „Rozród”, „Notatki” i „Zdrowie” pozostają bez zmian.