Nowości w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowości w SOL

W dniu 6.02.2024 W SOLu udostępnionych zostało kilkanaście zmian – oto one:

 1. W „Wynikach Ostatniego Próbnego doju” pojawiła się dodatkowa kolumna z przyczyną braku wyników próby (znajdziecie go na końcu tabeli)
 2. Po doczytaniu wyników ostatniej PD na kafelku na pulpicie pojawi się czerwona kropka – analogiczna jak w PFHB24 – po kliknięciu w wyniki czerwona kropka zniknie
 3. Po doczytaniu wyników testów PAG, na pulpicie w sekcji alarmów pojawi się nowy kafelek pt. „Wyniki testów PAG”.
 4. Po zalogowaniu się na telefonie, sekcja alarmów pojawi się jako pierwsza (zamiast kalendarza)
 5. W powiadomieniach SMS dodaliśmy nazwę zwierzęcia i nazwę gospodarstwa.
 6. Powiadomienie SMS dla terminu porodu jest wysyłane dzień przed minimalnym terminem, a nie optymalnym.
 7. Przy dodawaniu pracy rutynowej, użytkownik będzie mógł dodać swoją wcześniej utworzoną pracę jako zdarzenie odniesienia (wybierając z listy „wybierz datę pracy rutynowej”)
 8. Kliknięcie wykonania terminu prac systemowych (termin porodu, termin zasuszenia, termin rui) skieruje do formatki w celu zapisania wystąpienia zdarzenia – czyli odpowiednio wycielenia, zasuszenia i pokrycia/rui.
 9. W Moich wykazach można pobrać masę urodzeniową (folder Ogólne).
 10. Można już zmienić status krowy „cielna do potw. na inny niż „cielna do potw.” 😉
 11. W KJK w podstawowych informacjach dla sztuk o statusie „do kontroli cielności” obok liczby dni, które wskazują jak długo samica znajduje się w tym statusie, w nawiasie pojawi się ile dni temu była pokryta.
 12. Przy przeglądaniu grupowym kart zwierząt dodaliśmy licznik (pomiędzy strzałeczkami) którą to sztukę z kolei się przegląda oraz ile jeszcze zostało do końca.
 13. Podczas przeglądania grupowego zwierząt z listy (np. lista krów, lista jałówek), która była wcześniej posortowana, kolejność wyświetlania się będzie taka jak po posortowaniu a nie jaka była domyślnie.
 14. Ujednoliciliśmy informacje o umaszczeniu cielaka – teraz wszędzie pojawia się literka „R”, jeśli cielę jest czerwone.
 15. W wygenerowanej eKJK dodaliśmy nr IRZ stada
 16. W tabelce rozród w KJK w prognozowanych zdarzeniach, gdy podana prognozowana data już minęła, cały wiersz wyświetla się na czerwono.
 17. W zakładce Inseminator nazwa „seria zaświadczeń dla firmy” została zmieniona na „seria zaświadczeń w gospodarstwie”
 18. Po przywróceniu sztuki z archiwum (usunięcie ubycia), która miała wprowadzone badanie cielności – terminy te ponownie są naliczane – samica znów jest cielna.
 19. W wyszukiwarce zwierząt jako domyślna jest ustawiona wartość „Nie” w polu „Archiwalne”.