Co nowego w SOL? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Co nowego w SOL?

Kolejny miesiąc przynosi nam zmiany w programie. Tym razem są to modyfikacje z zakresu tzw. drobnych poprawek, czyli zebrane od użytkowników programu wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Zobaczcie sami co przyniosło kwietniowe wdrożenie.

1. W karcie zwierzęcia, w zakładce Podstawowe informacje, pojawił się napis informujący o tym jakiego rodzaju zwierzę jest właśnie przeglądane – czy jest to krowa, jałówka czy buhajek (fot.1.).


Fot. 1. Podpis informujący o rodzaju zwierzęcia otwartej karty zwierzęcia.

 

2. Etykieta „zasoby genetyczne” będzie pojawiać się tylko wtedy gdy zwierzę faktycznie ma taki znacznik – w innym przypadku nie będzie takiej informacji.
3. W karcie zwierzęcia, w zakładce Hodowla, na niebieskim polu, na którym prezentowany jest kolczyk zwierzęcia, prezentowany jest też Poziom inbredu i Księga. Dodaliśmy także wartość kompletność rodowodu (wyrażoną w procentach), która mówi o tym w jakim stopniu znany jest rodowód zwierzęcia (fot.2).


Fot.2. Nowość w zakładce Hodowla – Kompletność rodowodu.

 

4. Powraca zakładka z rodowodem! W trochę innej formie, bo pt. „Pochodzenie” (fot.2.). Zawiera w sobie także Weryfikację pochodzenia. Znajduje się tuż za zakładką z podstawowymi informacjami. Po jej wybraniu można przeglądać rodowody tak jak wcześniej – przeskakując ze sztuki na sztukę, bez konieczności wybierania opcji rodowodu.
5. W tzw. dużej wyszukiwarce (przycisk „Więcej warunków”), w zakładce „Hodowla i rodowód” dodaliśmy możliwość wyszukiwania sztuk po wartościach indeksu ekonomicznego (fot.3).


Fot.3. Indeks ekonomiczny w tzw. dużej wyszukiwarce.

 

6a. W Moich wykazach, w zakładce Hodowla pojawił się Indeks ekonomiczny.
6b. W Moich wykazach, udostępniliśmy folder Rodowód z elementami podfolderu Rodowód dla klientów Nieocenianych.
6c. W Moich wykazach, w folderze Rozród, w podfolderze Wycielenia, dodaliśmy opcję „Data zasuszenia”.
6d. W Moich wykazach, w folderze Hodowla, w podfolderze Rodowód, dodaliśmy opcje: nr i nazwę ojca matki, nr i nazwę matki matki, nr i nazwę ojca ojca i nr i nazwę matkę ojca.
7. Wykaz zdarzeń – po wejściu w opcję „Szczegóły WZ”, w prawym górnym rogu wykazu pojawia się charakterystyczna pomarańczowa ikona umożliwiająca pobieranie wykazu w trzech formatach: csv, xlsx i pdf (fot.4).


Fot.4. Opcja pobierania wykazu zdarzeń w trzech formatach – PDF, EXCEL i CSV

 

8. Usunęliśmy z programu – mamy nadzieję, że wszystkie – ślady po nieistniejącym już systemie SYMLEK – teraz statusy potwierdzające zapisanie w głównym systemie brzmią FED (od Fedinfo) zamiast SYM.
9. Została dodana możliwość przekwalifikowania buhajów i buhajków na wolce – aby to zrobić należy wejść w listę buhajów i za pomocą niebieskiego kwadracika znajdującego się po lewej stronie numeru kolczykowego, można wybrać opcję „Przekwalifikowanie buhaja/buhajka”. Operację – co prawda wbrew naturze – w SOL można robić w obydwie strony, to znaczy z buhaja/buhajka na wolca i z wolca na buhaja/buhajka (fot.5).


Fot.5. Opcja przekwalifikowania buhaja/buhajka na wolca.

 

10. Podczas tworzenia automatycznych haseł, użytkownicy otrzymają ciągi znaków składające się tylko dużych i małych liter, cyfr oraz najbardziej popularnych znaków specjalnych – , . ? ! / : ; – ograniczy to błędy podczas przepisywania haseł podczas logowania.
11. W zakładce Gospodarstwo, w Strukturze gospodarstwa, w opcji „Dostawcy/odbiorcy zwierząt” , na liście umieszczone są numery siedzib stad dodanych do gospodarstwa. W ostatniej kolumnie jest parametr „Widoczne” o wartościach „Tak” lub „Nie”. Podczas dodawania nowej siedziby stada lub edycji już istniejącej, na końcu formatki widoczny jest zaznaczony kwadracik „widoczne na listach”. Jeśli kwadracik pozostanie zaznaczony, numer IRZ będzie pojawiał się przy m.in. przemieszczeniach czy w module zgłoszenia do ARiMR. Natomiast, jeśli kwadracik ten zostanie odznaczony, numer IRZ nie będzie się pojawiał na żadnych listach (fot.6).


Fot.6. Opcja „widoczne na listach” w przypadku tworzenia lub edytowania siedziby stada.

 

12. Dodaliśmy opcję usuwania i odczytywania alertów związanych z błędem „Brak pokryć w FI” – analogicznie do Błędnych pokryć oraz Błędnych cielności.
13. Dodaliśmy możliwość wysyłania powiadomienia SMS o pracy do więcej niż jednego pracownika. Opcja ta dostępna jest zarówna z poziomu tworzenia/edytowania pracy jak i z listy prac, z opcji niebieskiego kwadracika (fot.6).


Fot.6. Opcja wysyłania powiadomienia SMS dla więcej niż jednego pracownika.