Archive

5. Czy muszę wysyłać jeszcze raz deklarację modułu Inseminator jeśli chcę dodać nowy numer inseminatora?

Nie. W takiej sytuacji wystarczy skontaktować się z SOL Asystentem i podać mu dane nowego inseminatora.

4. Czy moduły programu są płatne?

W tym momencie płatny jest jedynie moduł Zdrowie. Moduł Inseminator i Mleko pozostaje bezpłatny.

3. Gdzie wpisać nadany login i numer inseminatora?

W zakładce Gospodarstwo, w opcji Moduły programu, po kliknięciu na niebieski kwadracik w wierszu z modułem Inseminator, pojawi się opcja „Włącz moduł” – wtedy też pojawi się formatka do wpisania numeru identyfikacyjnego i loginu.

2. Jak zostać użytkownikiem modułu Inseminator?

Do uruchomienia modułu niezbędne jest uzyskanie kodu inseminatora oraz loginu. Aby je uzyskać należy pobrać, wypełnić i wysłać deklarację korzystania  z modułu INSEMINATOR do najbliższego oddziału PFHBiPM. Następnie należy włączyć moduł w zakładce Gospodarstwo. Więcej informacji o module znajduje się na tej stronie.

1. Co to jest moduł INSEMINATOR?

Jest to moduł dzięki któremu za pośrednictwem SOLa można zarejestrować pokrycia inseminacyjne w systemie Fedinfo.