2. Jak zostać użytkownikiem modułu Inseminator? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

2. Jak zostać użytkownikiem modułu Inseminator?

Do uruchomienia modułu niezbędne jest uzyskanie kodu inseminatora oraz loginu. Aby je uzyskać należy pobrać, wypełnić i wysłać deklarację korzystania  z modułu INSEMINATOR do najbliższego oddziału PFHBiPM. Następnie należy włączyć moduł w zakładce Gospodarstwo. Więcej informacji o module znajduje się na tej stronie.