4. Czy moduły programu są płatne? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

4. Czy moduły programu są płatne?

W tym momencie płatny jest jedynie moduł Zdrowie. Moduł Inseminator i Mleko pozostaje bezpłatny.