Archive

4. Jak założyć nowego użytkownika w gospodarstwie ? Co jest mi do tego potrzebne ?

Tę funkcję znajdziesz w zakładce „Gospodarstwo”. Aby założyć nowego użytkownika potrzebujesz jedynie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz adres mailowy. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

3. Chciałabym, aby do programu mieli dostęp moi pracownicy. Czy muszę to wcześniej zgłosić ?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Po zgłoszeniu się tworzymy dla Ciebie konto i stajesz się Głównym Użytkownikiem Gospodarstwa (GUG). Teraz już to Ty decydujesz, czy ktoś jeszcze będzie miał dostęp do Twojego Stada Online. Zalecamy, abyś każdej osobie, której chcesz udostępić program, tworzył indywidualne konto z hasłem. Dzięki temu będziesz wiedział, kto i co robi […]

2. Jestem właścicielem, ale to mój pracownik będzie korzystał z programu. Czy muszę zakładać sobie konto ?

Absolutnie nie ma takiego przymusu. Właściciel gospodarstwa w trakcie zakałdania konta deklaruje, kto będzie Głównym Użytkownikiem Gospodarstwa i może im ustanowić swojego pracownika.

1. Czy z programu może korzystać więcej niż jedna osoba ?

Tak. Możesz tworzyć użytkowników swojego Stada Online w ten sposób, że każdy będzie miał swój login i hasło. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział, kto dokładnie wprowadzał dane do programu.