4. Jak założyć nowego użytkownika w gospodarstwie ? Co jest mi do tego potrzebne ? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

4. Jak założyć nowego użytkownika w gospodarstwie ? Co jest mi do tego potrzebne ?

Tę funkcję znajdziesz w zakładce „Gospodarstwo”. Aby założyć nowego użytkownika potrzebujesz jedynie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz adres mailowy.

Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi