1. Czy z programu może korzystać więcej niż jedna osoba ? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

1. Czy z programu może korzystać więcej niż jedna osoba ?

Tak. Możesz tworzyć użytkowników swojego Stada Online w ten sposób, że każdy będzie miał swój login i hasło. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział, kto dokładnie wprowadzał dane do programu.