Drobne poprawki w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Drobne poprawki w SOL

Dodawanie buhaja do rozrodu

Do tej pory można było posiadać w gospodarstwie jednego buhaja zarówno jako nasienie jak i żywe zwierzę. Czyli jeden buhaj mógł być wykorzystywany do pokryć naturalnych (tych z ręki jak i haremów) oraz do inseminacji. Od teraz jeden buhaj będzie mógł występować tylko w jednej „postaci”.

Harem w SOL

Dodaliśmy „zabezpieczenie”, które będzie automatycznie zamykało harem utworzony w gospodarstwie, kiedy ubędzie z niego buhaj. Oznacza to, że w przypadku gdy buhaj ubywa z gospodarstwa, a był przypisany do otwartego haremu, wtedy też dla tych sztuk uzupełni się automatycznie data zamknięcia haremu. Dotyczy to zarówno funkcji tworzenia haremu z przypisaniem lokalizacji (Rozród -> Harem)  jak i wpisywania krycia haremowego bezpośrednio w karcie jałówki-krowy (KJK -> Rozród -> Nowe pokrycie/ruja).