Dodatkowe pola w formatce pokrycie-ruja w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Dodatkowe pola w formatce pokrycie-ruja w SOL

Wracając do tematu wprowadzonych zmian do formatki pokrycie-ruja, w której dodaliśmy 3 nowe pola – „numer nasienia”, „data produkcji nasienia” oraz „numer producenta”, uprzejmie informuję, że „numer nasienia” oraz „data produkcji nasienia” to są POLA ZAMIENNE DO WYPEŁNIENIA.

Dlaczego?

Otóż pole „numer nasienia” podzielone jest na trzy części:

– pierwsza z nich przyjmuje liczby powyżej 19 – jest to oznaczenie roku,

– druga z nich przyjmuje liczby od 1 do 366 – co jest oznaczeniem dnia w danym roku

– trzecia natomiast przyjmuje liczby od 1 do 9 – co jest numerem ejakulatu na dany dzień

Zatem zarówno pole „numer nasienia” jak i „data produkcji nasienia” jest zapisem daty.

W związku z tym, jeśli wypełnione zostaną dwa z trzech pól („numer producenta i „data produkcji nasienia” lub „numer nasienia”), wtedy też komunikat o niewypełnionych polach nie pokaże się.