Sprawdź wyniki testów genetycznych swoich krów! - Nowości w zakładce hodowla w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Sprawdź wyniki testów genetycznych swoich krów! – Nowości w zakładce hodowla w SOL

W zakładce Hodowla w Karcie-Jałówki Krowy w SOL pojawiła się nowa zakładka pt. „Szczególne cechy genetyczne zwierzęcia” (w której prezentowane będą wyniki badań genetycznych) oraz zmodyfikowana podzakładka z pochodzeniem o nowej nazwie „Weryfikacja pochodzenia”.

Szczególne cechy genetyczne zwierzęcia

W tej podzakładce prezentowane będą wyniki badań genetycznych zwierzęcia, które było analizowane pod kątem defektów genetycznych, białek mleka, umaszczenia czy bezrożności. Podzakładka ta składa się z czterech sekcji odpowiadającym im wyżej wymienionym grupom cech genetycznych. W każdej z nich znajduje się kod i nazwa cechy, interpretacja wyniku, data badania, laboratorium, które przeprowadziło badanie oraz opis cechy, który kryje się pod niebieskim kwadracikiem ze znakiem zapytania.

Co ważne, w pierwszej sekcji pt. „Defekty genetyczne”, w przypadku wyniku badania, które wskazywałoby na nosicielstwo, wynik ten zostanie podświetlony na czerwono, a w kolumnie „Interpretacja” pojawi się słowo „nosiciel”.

Fot. 1. Szczególne cechy genetyczne zwierzęcia w SOL – defekty genetyczne.

 

Kolejną sekcją jest „Mleko”, w której znajdują się wyniki badań genotypu pod kątem zawartości kazein – między innymi wyników na „mleko A2A2”.  

Następne dwie sekcje zawierają informacje o tych genach zwierzęcia, które warunkują jego wygląd (pokrój). Z tych dwóch sekcji dowiemy się czy dane zwierzę posiada geny, które mogą spowodować czerwony kolor umaszczenia u potomstwa lub jego naturalną –  wynikającą z genów – bezrożność.

Fot. 2. Pozostałe szczególne cechy genetyczne zwierzęcia w zakładce KJK w SOL.

Weryfikacja pochodzenia

Dawna podzakładka „Potwierdzenie pochodzenia” otrzymała nową nazwę – „Weryfikacja pochodzenia”. Składa się ona z krótkiego podsumowania, w którym podani są matka i ojciec zwierzęcia wraz z wynikiem ich weryfikacji (czerwona ramka). Objaśnienia do zamieszczonych w tabelce wyników znajdują się poniżej – pokażą się dopiero po kliknięciu w wiersz pt. „Objaśnienia”, ponieważ sekcja ta domyślnie jest zwinięta (zielona strzałka).

Poniżej objaśnień znajdują się wyniki przeprowadzonych testów genetycznych weryfikujących pochodzenie danego zwierzęcia.

Fot. 3. Weryfikacja pochodzenia w zakładce Hodowla w KJK w SOL.

 

Wykaz – Genotyp kazeina

Kolejną nowością związaną z wprowadzonymi modyfikacjami jest nowy wykaz w zakładce „Hodowla” znajdującej się w menu programu z lewej strony) pt. „Genotyp kazeina”. Po jego wybraniu pojawi się lista zwierząt, które miały wykonane badanie w kierunku oznaczenia genotypu beta kazeiny  lub kappa kazeiny.

 

Kalkulator inbredu

I ostatnią – choć nie najmniej ważną – nowością w zakładce „Hodowla” w SOL ( menu programu à „Hodowla” à „Kalkulator inbredu”) jest bezpośredni link do kalkulatora inbredu stworzonego przez Centrum Genetyczne i dostępnego na stronie CGen (www.cgen.pl).

Kalkulator rodowodowy jest prostym narzędziem, pozwalającym ocenić sensowność doboru, czyli kojarzenia wskazanej samicy z wybranym samcem. Tym z Państwa, którzy chcieliby opracować plan kojarzeń dla wielu samic lub dla całego stada, polecamy raczej skorzystanie z programu DoKo.