Ważna informacja dotycząca „zaległych” inseminacji - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Ważna informacja dotycząca „zaległych” inseminacji

W związku z wydłużeniem czasu na rejestrację pokryć inseminacyjnych do 540 dni, w dniach 20.01-28.02 istnieje możliwość wprowadzenia zaległych zabiegów do systemu Fedinfo.

 

 • Jeżeli sam inseminujesz i korzystasz z modułu INSEMINATOR

Zarejestruj zaległy zabieg w SOLu.

Jeśli okaże się to niemożliwe (bo data inseminacji jest wcześniejsza, niż data ostatniego wycielenia), skorzystaj z pomocy swojego SOL-asystenta (patrz lista na dole strony).

W tym celu wyślij do SOL-asystenta maila z następującymi informacjami:

 • Numer obory Fedinfo
 • Numer kolczykowy samicy
 • Numer krycia (które to jest krycie w danej laktacji)
 • Data pokrycia
 • Numer kolczykowy i nazwa buhaja
 • Numer zaświadczenia
 • Numer inseminatora
 • Numer kartoteki

 

UWAGA: Asystenci będą rejestrowali wyłącznie te zabiegi inseminacyjne, które:

– wykonano w gospodarstwie, w którym uruchomiono moduł INSEMINATOR przed 20.01.2022

– zostaną zgłoszone w formie mailowej

– będą zawierały komplet wymaganych informacji

– zostaną zgłoszone do 28 lutego

nie mogą być wprowadzone w module INSEMINATOR

 

W razie pytań, prosimy kontaktować się z SOL Asystentami:

telefonicznie (22 290 00 92) lub na czacie dostępnym na stronie programu SOL.

 

 • Jeżeli sam inseminujesz, ale NIE korzystasz z modułu INSEMINATOR

Zarejestruj zaległy zabieg za pomocą programu, z którego korzystasz, lub

zwróć się z odpowiednim żadaniem do firmy, która rejestruje zabiegi przez Ciebie wykonywane

 

 • Jeżeli korzystasz z usług inseminatora spoza gospodarstwa

Zwróć się do inseminatora z żądaniem zarejestrowania zabiegu

 

Adresy mailowe SOL Asystentów, :

sol_asystent@kobierno.pfhb.pl województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie

sol_asystent@minikowo.pfhb.pl województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie

sol_asystent@parzniew.pfhb.pl województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie

sol_asystent@jezewo.pfhb.pl województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie