WAŻNE ZMIANY DLA INSEMINATORÓW! - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

WAŻNE ZMIANY DLA INSEMINATORÓW!

Od dnia 1 lipca 2021 zostaje skrócony czas na rejestrację zabiegu inseminacyjnego – do 180 dni od daty pokrycia. Ponadto nie będzie możliwości korekty zabiegu po dacie wycielenia.

W związku z tym prosimy, szczególnie hodowców korzystających z modułu INSEMINATOR, o sprawdzenie, czy nie ma żadnych zaległych zabiegów do wpisania do SOLa.

W razie pytań, prosimy o kontakt z SOL Asystentem, tel. 22 290 00 92