Archive

4. Moje gospodarstwo w SOL zostało wyłączone z powodu niedostarczenia Deklaracji. Czy utracę wszystkie dane, które dotychczas wprowadziłem?

Wyłączenie dostępu do SOLa nie oznacza likwidacji gospodarstwa. Po dostarczeniu Deklaracji do odpowiedniego biura PFHBiPM dostęp do aplikacji zostanie przywrócony, a wszystkie dotychczas wprowadzone dane będą nadal widoczne w programie.

3. Gdzie przechowywane są moje dane ? Czy mogę być pewny, że nie zginą ?

Dane, które wprowadzasz do SOL przechowywane są na serwerach i są zabezpieczane przed utraceniem także możesz być pewny, że Twoje dane są bezpieczne.

2. Czy dane, które wprowadzam do programu SOL są gdzieś przekazywane/upubliczniane ?

Nie. Nigdy nie przekazujemy osobom trzecim Twoich danych (ani danych zawartych w programie) ani ich nie upubliczniamy. Administratorzy systemu oraz SOL Asystenci są zobowiązani do zachowania poufności.

1. Kto ma wgląd do moich danych w programie ?

Do Twojego Stada Online mają dostęp wszystkie osoby, którym Ty sam, osobiście taki dostęp utworzyłeś (tworząc użytkowników) oraz upoważnieni pracownicy PFHBiPM (Administratorzy systemu, SOL Asystenci).