2. Czy dane, które wprowadzam do programu SOL są gdzieś przekazywane/upubliczniane ? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

2. Czy dane, które wprowadzam do programu SOL są gdzieś przekazywane/upubliczniane ?

Nie. Nigdy nie przekazujemy osobom trzecim Twoich danych (ani danych zawartych w programie) ani ich nie upubliczniamy. Administratorzy systemu oraz SOL Asystenci są zobowiązani do zachowania poufności.