Szkolenia z obsługi SOLa - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Szkolenia z obsługi SOLa

Za jednorazowe szkolenie/konsultację w siedzibie użytkownika – 150 zł netto
Opłata pokrywa koszt konsultacji z zakresu obsługi programu SOL, przeprowadzonej przez pracownika PFHBiPM na wniosek i w siedzibie klienta.
Czas trwania szkolenia od 1 do 4 godzin roboczych.