Okres promocyjny modułów dodatkowych - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Okres promocyjny modułów dodatkowych

Pierwsze 60 dni korzystania z modułu ZDROWIE jest bezpłatne – po tym czasie następuje automatyczne wyłączenie modułu, więc użytkownik nie jest obciążany żadnymi kosztami bez wyrażenia zgody.

Użytkownik sam decyduje o momencie włączenia modułu.