2. Jakie dane są aktualizowane w moim gospodarstwie SOL ? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

2. Jakie dane są aktualizowane w moim gospodarstwie SOL ?

Po każdym próbnym doju do programu są przekazywane jego wyniki, a także wszystkie zdarzenia zapisane na Wykazie Zdarzeń: wycielenia, zasuszenie, pokrycia naturalne, ubycie i przybycia (te wszystkie, które są wpisywane na WZ).