1. W jaki sposób przesyłane są dane o zwierzętach do mojego gospodarstwa SOL? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

1. W jaki sposób przesyłane są dane o zwierzętach do mojego gospodarstwa SOL?

Twoje gospodarstwo jest na stałe połączone z systemem Fedinfo. Po zakończonym próbnym doju w Twoim gospodarstwie zootechnik przesyła dane z WZ do systemu Fedinfo. Jednocześnie są one przesyłane do Twojego gospodarstwa SOL.