Nowości w SOL – Skład mleka w dniu próby, OTiB i Alerty - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowości w SOL – Skład mleka w dniu próby, OTiB i Alerty

W październiku pojawiły się 3 nowe ważne zmiany programie SOL.

Pierwsza z nich, to dostosowanie w analizie „Skład mleka w dniu próby” (Analizy ➡ Próbne doje ➡ Skład mleka w dniu próby) w tabeli z wynikami obory do tej, która pojawia się na raportach wynikowych. Co się zmieniło?

– fazy laktacji zostały dostosowane do tych na RW

– wyniki są przedstawiane z dokładnością co do pierwszego miejsca po przecinku, a nie jak dotychczas zaokrąglane do całości

– pojawiły się wyniki LKS dla krów powyżej 200 tys. komórek somatycznych

Kolejną zmianą jest opcja samodzielnego zarządzania alertami w SOL. Od tej pory Hodowcy nie będą musieli borykać się ze starymi powiadomieniami na pulpicie. Co należy zrobić aby je usunąć lub oznaczyć jako przeczytane? Po kliknięciu w kafelek „Błędne pokrycia” lub „Błędne cielności”, pojawia się lista błędów odnotowanych w SOL – na razie tylko z błędnymi pokryciami i cielnościami, systematycznie będziemy dodawać kolejne błędy do tej listy. Przy wybranym błędzie jest checkbox do zaznaczenia. Nad wykazem dostępne są dwa przyciski – „Usuń” i „Oznacz jako przeczytane”. I to jest właśnie to co hodowcy mogą zrobić z alertami – usunąć całkowicie z listy albo „przenieść” do sekcji przeczytane, którą można otworzyć za pomocą wyszukiwarki.

Żadne z działań nie powoduje usunięcia błędu przy sztuce – powoduje tylko znikanie kafelka z pulpitu programu. Po udanej operacji liczba alarmów na pulpicie zmniejszyła się lub kafelki całkowicie zniknęły.

I ostatnia zmiana – w SOLu w karcie jałówki-krowy w zakładce Pokrój (niebieska strzałka) dostępne są wyniki oceny typu i budowy krów!

Po wybraniu opcji  „Ocena typu i budowy”, pojawią się dwie sekcje z wynikami oceny typu i budowy z podziałem na ocenę ogólną i szczegółową (zielone strzałki)(ocena szczegółowa domyślnie jest zwinięta). W pierwszej sekcji, na samej górze znajduje się napis „Data oceny”, a obok niego, w jednej linii, kafelki z datami wykonanych ocen (czerwona strzałka). Kafelki są wyświetlane w kolejności malejącej, tzn. data najnowszej oceny wyświetlana jest skrajnie po lewej stronie. Klikając kafelek z datą, użytkownik wskazuje datę oceny, której wyniki mają być prezentowane. Kafelek z aktualnie wybraną datą jest wyróżniony kolorem niebieskim. Domyślnie wyróżniona jest najpóźniejsza data (tj. najbardziej aktualna) data oceny.

W prawym górnym rogu znajduje się pomarańczowy przycisk z napisem „Objaśnienia”, w którym niedługo pojawią się opisy ocen oraz niezbędne wyjaśnienia dotyczące OTiBu. Na chwilę obecną strona jest w przygotowaniu.

W opcji „Ocena typu i budowy” użytkownik może jedynie przeglądać wyniki przechowywane w głównym systemie FEDINFO. Nie może ich edytować ani dodawać. Takie opcje będą na wykazie Oceny Typu i Budowy, który jest w przygotowaniu.