Nowości w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowości w SOL

Nasi hodowcy często dzielą się z nami swoimi uwagami na temat działania programu. Cenne wskazówki zapisujemy, gromadzimy i debatujemy nad zasadnością uwag oraz możliwością ich wprowadzenia do programu. Na dniach została zaimplementowana w programie SOL kolejna transza mniej i bardziej drobnych poprawek które mamy przyjemność zaprezentować.

Wiadomości i powiadomienia

W Nowych wiadomościach pojawił się przycisk do obsługi grupowej. Dzięki niemu istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich wiadomości i usunięcia ich. Aby to zrobić, należy zaznaczyć checkbox przy wybranej wiadomości, kliknąć niebieski przycisk obsługi grupowej, który znajduje się obok licznika zaznaczonych wiadomości oraz wybrać z dostępnych opcji „Usuń wiadomości”.

Dzięki nowemu kafelkowi na pulpicie SOLa, łatwiej będzie zauważyć, że są jakieś pokrycia nieprzekazane do FedInfo. W zakładce Rozród znajduje się opcja „Pokrycia niepotwierdzone” – od teraz, jeśli widnieją na tej liście jakiekolwiek pokrycia wprowadzone do SOLa, a które nie zostały przesłane i zapisane w FedInfo, wtedy też pojawi się kafelek o nazwie „Brak pokryć w FedInfo”. Kliknięcie go wyświetli listę niezapisanych pokryć. Dotyczy to zarówno inseminacji jak i pokryć naturalnych.

Formatka przybycie/rejestracja

Czasem zdarzało się też tak, że hodowcy rejestrując zwierzę za pomocą formatki Przybycie/rejestracja, zapominali zmienić automatycznie wybrany rodzaj zwierzęcia. Dlatego też usunęliśmy domyślne zaznaczenie rodzaju zwierzęcia w postaci krowy. Od tej pory, jeśli hodowca nie zaznaczy radiobuttona przy odpowiednim zwierzęciu, program wyświetli ostrzeżenie.

Kolejną zmianą dotyczącą formatki przybycia/rejestracji jest rejestracja cielęcia matki, która znajduje się w gospodarstwie SOL. Wprowadzona zmiana ma zapobiegać niepoprawnemu przekazywaniu informacji o cielęciu do systemu FedInfo, co nierzadko wiązało się z brakiem pochodzenia dla niego. W związku z tym, jeżeli użytkownik zarejestruje nowe zwierzę przez przybycie/rejestracja i wpisze numer matki, który istnieje w SOL, wtedy wyświetli się komunikat o treści: „W gospodarstwie jest krowa, która jest matką rejestrowanego zwierzęcia. Zapisz jej wycielenie lub uzupełnij kartę cielęcia przy krowie.” Pod spodem znajduje się przycisk „Przejdź do karty krowy” przenoszący do karty matki  oraz „Anuluj”, po którego kliknięciu użytkownik może kontynuować proces rejestracji. Z karty krowy można zapisać wycielenie lub uzupełnić kartę (jest to już niezależne działanie). Ostrzeżenie wyświetli się wyłącznie wtedy, gdy krowa jest dopisana do obory FedInfo.

Wykazy zwierząt

Zmiany nastąpiły także w wykazach zwierząt – do listy krów i jałówek (uruchamianej z pulpitu, „Wykaz krów”, „Wykaz jałówek” oraz wszystkich wykazów uruchamianych z diagramu kołowego) dodaliśmy  kolumny „Dni ciąży” oraz „Liczba dni od pokrycia”, które znajdują się domyślnie przed kolumną “Data zacielenia/ost. Pokrycia”.

W analizach dotyczących komórek somatycznych (Analiza à Komórki somatyczne à LKS w ostatniej i poprzedniej próbie)  na wykazie pod wykresem dodaliśmy dwie nowe kolumny: „Dni doju” i „Numer laktacji”.

Moduł Inseminator

Małe zmiany także w module Inseminator. Jeżeli użytkownik korzysta z modułu, to po zarejestrowaniu pokrycia w Fedinfo, status pokrycia z WLA zmienia się na PTW.

I jeszcze jedna zmiana – w każdym miejscu, gdzie jest opcja „zmień” (zmień pokrycie, zmień cielność, zmień zasuszenie) opis zmienił się na „zmień/usuń pokrycie”, „Zmień/usuń cielność” itp.