Nowości w SOL – przekazywanie numerów oborowych i imion krów oraz wykaz krów zakwalifikowanych do zasobów genetycznych w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowości w SOL – przekazywanie numerów oborowych i imion krów oraz wykaz krów zakwalifikowanych do zasobów genetycznych w SOL

Na początku marca, została wprowadzona poprawka, która umożliwia zmianę numeru oborowego lub jego nadanie, a także zmianę nazwy krowy, która będzie przekazywana z SOLa na urządzenie zootechnika oraz skutecznie przekazywana do FedInfo.

Krótkie przypomnienie jak to zrobić w SOL. Należy wejść w kartę jałówki-krowy. Pierwsze co się wyświetli po wejściu w nią, to podstawowe informacje o sztuce, w których widoczna jest m.in. data urodzenia, nr laktacji, aktualny status produkcyjny czy też miejsce na zdjęcie zwierzęcia. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski kwadracik z trzema kropkami. Po kliknięciu na niego, pojawi się lista opcji – ta, która nas interesuje to „Zmiana danych podstawowych”. Po kliknięciu na nią pojawi się formatka, która umożliwi zmianę lub dodanie numeru oborowego i/lub nazwy.

Po wprowadzonej zmianie, należy wcisnąć przycisk „Zapisz”.

Gotowe.

Zmiany zostaną przekazane do FI na najbliższej próbie.

Natomiast druga nowość – czyli krowy w programie zasobów genetycznych, umożliwi pobieranie listy krów zakwalifikowanych do zasobów genetycznych.

Objawi się to w trzech funkcjonalnościach:

  1. karta jałówki-krowy
  1. duża wyszukiwarka (wyszukiwanie zwierząt –> więcej warunków –> zakładka Hodowla –> checkbox „Zasoby genetyczne”)
  1. tworzenie mojego wykazu (folder Hodowla–> zasoby genetyczne)

Funkcja ta pozwoli wszystkim tym hodowcom, którzy mają takowe krowy – czyli zakwalifikowane do zasobów genetycznych – stworzyć wykaz, który jest konieczny do dostarczenia do Instytutu Zootechniki do dnia 15 marca.