Nowości w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Nowości w SOL

W ostatnich dniach do SOLa zostało przekazanych kilka nowości dotyczących ulepszania działania istniejących już funkcji, a także parę nowości – oto one.

Raport „Błędne cielności”

  • Nowość w SOLu – Błędne cielności – jest to nowy kafelek pojawiający się w sekcji alarmów na pulpicie ekranu. Kliknięcie na żółty boks przeniesie Cię do listy sztuk, u których po 150 dniu ciąży w systemie SYMLEK nadal nie zarejestrowano pokrycia. W przypadku pojawianie się tego komunikatu, należy skontaktować się z inseminatorem wykonującym zabieg unasienniania w stadzie w celu upewnienia się, czy wprowadził on pokrycia do systemu teleinformatycznego. Jeśli to nie w inseminatorze leży problem, można skontaktować się z naszym SOL Asystentem.

Wyszukiwanie wielu zwierząt jednocześnie

  • Wyszukiwanie zwierząt nigdy nie było prostsze – już nie musisz wpisywać każdego zwierzęcia po kolei – wystarczy że wpiszesz choćby szczątkowe numery krów, bez spacji, po przecinku i wciśniesz enter – a nie jak było poprzednio przycisk „wyszukaj” – na liście pojawią się poszukiwane przez Ciebie krowy. Ponadto teraz wystarczy, że klikniesz w dowolne miejsce na pasku z napisem „wyszukiwarka” – a domyślnie zwinięta funkcja się rozwinie.

Planowanie prac w kalendarzu

  • Planowanie kalendarza to jedna z ważniejszych czynności dobrej organizacji pracy. SOL umożliwia wpisywanie zdarzeń, które będą odliczały dni do tych wydarzeń w przyszłości. Dla przykładu, wpisując pracę rutynową dla zwierzęcia, wybierając jako zdarzenie odniesienia „datę prognozowanego wycielenia” lub „datę prognozowanego zasuszenia” i ustawiając okres optymalny – już nie trzeba będzie wpisywać minusa przed liczbę dni dla okresu minimalnego, optymalnego czy maksymalnego. Dzięki informacji na temat danego pola pt. “Ile dni przed zdarzeniem odniesienia”, uzupełnianie formatki zdarzenia odnoszącego się do przyszłych wydarzeń jest prostsze.

CGEN w SOLu

  • Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka świadczy usługi z zakresu analiz genetycznych, które – krótko mówiąc – udoskonalają populację bydła mlecznego w Polsce w celu poprawienia jej konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych. Od niedawna za pomocą SOLa można bezpośrednio wyszukiwać informacje zamieszczone na stronie CGENu. Co tam można znaleźć?
  • Pierwsze co można zauważyć to nowe logo w prawym górnym rogu ekranu, którego kliknięcie powoduje otwarcie w nowej karcie rankingu buhajów. Na liście pojawiają samce domyślnie sortowane według malejącego indeksu ekonomicznego. Wykaz ten można dowolnie sortować i przeglądać dane buhajów według własnych kryteriów.
  • Drugą nowością jest przycisk „Szukaj buhaja w CGen”, który przekierowuje bezpośrednio do wyszukiwarki buhajów w systemie. Znajduje się on w zakładce Hodowla à Szukaj buhaja w CGen lub w zakładce Rozród à Dodaj buhaja do rozrodu, w prawym górnym rogu. W wynikach pojawią się dane zwierzę, wraz z jego rodowodem i wartościami hodowlanymi, czy dystrybutorem nasienia.

Uproszczenie dokumentów pobieranych w formacie xls (Excel)

  • Do tej pory pobierane dokumenty w formie Excela zawierały pierwsze dwa wiersze scalone i zawierały tam nazwę wykazu oraz informacje na temat sporządzającego ten wykaz. Ten kto pracuje w Excelu dobrze wie, jak uporczywe mogą być scalone niepotrzebnie wiersze. Teraz informacja na temat sporządzonego wykazu znajduje się na dole dokumentu – pod danymi- dzięki temu nie utrudnia już edytowania danych w Excelu.

Wyszukiwanie wielu zwierząt jednocześnie

  • Wyszukiwanie zwierząt nigdy nie było prostsze – już nie musisz wpisywać każdego zwierzęcia po kolei – wystarczy że wpiszesz choćby szczątkowe numery krów, bez spacji, po przecinku i wciśniesz enter – na liście pojawią się poszukiwane przez Ciebie krowy.