Wypełniamy Formularz Rejestracyjny – krok po kroku - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Wypełniamy Formularz Rejestracyjny – krok po kroku

Ponieważ otrzymujemy od Państwa wiele pytań dotyczących możliwości zarejestrowania się w SOL, jak również wpisywania poszczególnych danych w Formularzu, dziś krok po kroku zarejestrujemy się z Państwem.

Rejestracja do SOL dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Przede wszystkim – Formularz rejestracyjny znajdziemy na stronie www.stadoonline.pl w zakładce Zarejestruj się.

 

 

Gdy klikniemy ten przycisk, otwiera nam się FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Wpisujemy tu nazwę gospodarstwa – wybieramy nazwę, którą będziemy się posługiwać w SOL. Najczęściej – i najwygodniej – jest wpisać skrót GR i swoje nazwisko lub nazwę, którą zwykle operujemy (np. GR Markotki).

W kolejnym okienku wpisujemy imię i nazwisko właściciela gospodarstwa lub naszego reprezentanta.

W okienkach poniżej wprowadzamy dane adresowe – Miejscowość, Kod pocztowy  –  jak zwykle, z kreską (np. 02-487),  Pocztę , Ulicę i nr  Gospodarstwa.

Następnie wybieramy województwo – za pomocą znaczka wyboru otwieramy okienko, w którym wystarczy zaznaczyć właściwe.

Poniżej wpisujemy telefon do kontaktu – ten, na który będzie dzwonił nasz SOL-Asystent w celu np. potwierdzenia Państwa danych. Nie może być to numer fikcyjny ani nieużywany, gdyż warunkiem założenia gospodarstwa w SOL jest rozmowa z Państwem.

Jeszcze niżej wprowadzamy nasz e-mail. Jeśli nie mamy poczty elektronicznej, musimy założyć sobie konto, ponieważ właśnie na adres mailowy przyjdzie hasło do SOL-a, a także przydatne rady i instrukcje dotyczące korzystania z SOLa.

Jeśli jesteśmy pod Oceną, wpisujemy nr obory Fedinfo – bez kresek, a poniżej nr siedziby stada IRZ – znajdziemy go np. na paszportach zwierząt. Wpisujemy same cyfry, bez literek PL, czyli 12 cyfr.

Jeśli mamy więcej siedzib stada, możemy je dopisać w kolejnym okienku, które pojawia się poniżej. Jeśli mamy tylko jeden nr IRZ, ignorujemy je.

Gdy wszystko na tej stronie jest już uzupełnione, klikamy przycisk „Dalej”.

Przenosi nas on na kolejną stronę.

Tutaj wpisujemy dane osoby, która na co dzień będzie zajmowała się programem. Jeśli sami będziemy to robić, zaznaczamy kółeczko „Z SOLa będzie korzystał właściciel gospodarstwa” i wtedy pozostaje nam do wymyślenia tylko login, ponieważ inne dane system „zaciągnie” sobie ze strony pierwszej.

Jeśli jednak chcemy, żeby zajmował się programem ktoś inny (my jesteśmy właścicielem gospodarstwa, ale nie znaczy to, że MUSIMY wprowadzać dane) – np. żona, mąż lub syn, to zaznaczamy Chcę podać dane głównego użytkownika programu (inne od danych właściciela)”

 Jeśli jesteśmy prezesem dużej firmy możemy tu  wpisać jednego z zootechników albo np. księgowego. Osoba taka będzie wyświetlana jako Główny Użytkownik, mający uprawnienia do korzystania z programu, wprowadzania danych, a także do wyznaczania innych osób, które mogą program użytkować.

Okno do wprowadzenia danych GUGa wygląda, jak poniżej. Uzupełniamy go danymi użytkownika, który będzie odpowiedzialny za SOLa. Wpisujemy tu też jego e-mail, chyba, że chcemy wciąż pośredniczyć np. w procedurach odzyskiwania hasła i przyjmować na siebie ewentualną korespondencję od SOL Asystentów. Jeśli nie mamy na to czasu, lepiej podajmy adres mailowy osoby, która na bieżąco zajmie się wszystkim takim sprawami.

Login ustalamy sami, ma składać się minimum z 8 znaków – liter i cyfr.

 

…. I przechodzimy na ostatnią stronę.

Tutaj wpisujemy ORIENTACYJNY wiek najstarszej jałówki i najstarszego buhajka w stadzie. Po co? Hmm. Jeśli tego nie zrobimy, z Fedinfo zostanie nam przesłana cała młodzież, nawet te zwierzęta, których dawno nie ma w stadzie. Zwykle hodowcy wpisują wiek  600 lub 650 dni… ale należy dostosować to do własnych warunków.

Tutaj zaznaczamy tez  „Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie SOL?”  – jest to dla nas istotna informacja.

 

Teraz klikamy tylko „zapoznałem się z Regulaminem” i „ nie jestem robotem” i.. w końcu.. przycisk „Wyślij”.  Pojawi się komunikat „FORMULARZ WYSŁANY POMYŚLNIE”.

 

 

Teraz czekamy na telefon od SOL-Asystenta… i zaglądamy do swojego gospodarstwa w SOL.

Pamiętamy o przesłaniu Deklaracji.

Mamy na to wprawdzie 60 dni.. ale po co czekać. Nie dosłanie Deklaracji w terminie skutkuje odcięciem dostępu do SOLa….