Co robimy z deklaracjami w SOL? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Co robimy z deklaracjami w SOL?

  • Deklaracja korzystania z SOL  oraz  Deklaracja korzystania z modułu INSEMINATOR

są aneksami do Umowy Ocenowej, ponieważ są potwierdzeniem chęci korzystania z kolejnych usług oferowanych w ramach Umowy. Deklaracje są dołączane do Umowy.

 

Gdy już mamy szczęśliwie założone Gospodarstwo w SOL i zaczynamy korzystać z jego przyjaznych funkcji, nie spoczywamy na laurach!

Jeżeli w ciągu 60 dni od założenia Gospodarstwa nie doślemy do Oddziału Regionalnego Deklaracji korzystania z SOL, dostęp do programu zostanie nam odcięty. Nie jest to miłe, gdy wprowadziliśmy już dane dotyczące naszych zwierząt, a tu nagle… brak dostępu.

Dlatego pamiętajmy o konieczności przesłania Deklaracji, nie czekajmy do ostatniej chwili. Można ją po prostu wręczyć zootechnikowi Oceny na próbnym doju, albo przesłać pocztą – tradycyjną, ponieważ ważny jest oryginalny dokument, z podpisem hodowcy. Informacja o dostarczeniu Deklaracji przez hodowcę trafia do administratorów SOL lub SOL-Asystentów, którzy odnotowują to w programie. Natomiast oryginał Deklaracji dołączany jest do naszej Umowy ocenowej, która znajduje się w Regionie.

Ale…

Ponieważ pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, nie można wysyłać Deklaracji za szybko – to znaczy, przed założeniem Gospodarstwa! Część z naszych potencjalnych użytkowników wypełnia i przesyła Deklarację, jeszcze zanim wypełnią (internetowo, przez naszą stronę stadoonline.pl ) Formularz Rejestracyjny. Efekt jest taki, że Deklaracji nie można wprowadzić, bo… nie ma jeszcze właściwego Gospodarstwa.

Pamiętajmy: najpierw zakładamy Gospodarstwo, następnie, gdy już je widzimy – przesyłamy Deklarację korzystania z SOL.

Podobnie ma się sprawa z Deklaracja korzystania z modułu INSEMINATOR dla użytkownika programu Stado Online (SOL).Ponieważ zostanie ona dołączona do Umowy ocenowej, jej miejsce również jest w Regionach – czyli możemy ją przekazać przez zootechnika Oceny, lub przesłać pocztą. Istotne jest, aby do Federacji dotarł oryginał dokumentu.

Obie deklaracje można pobrać na stronie programu SOL: stadoonline.pl w zakładce „Dokumenty”. W tym samym miejscu znajdziemy również regulamin korzystania z SOL, jeśli lubimy szczegółowo zagłębiać się w aspekty użytkowania programu.

Polecamy!

https://www.stadoonline.pl/index.php/dokumenty/