MLEKO - nowa zakładka w SOL - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

MLEKO – nowa zakładka w SOL

Roboty dojarskie i skomputeryzowane hale udojowe, wyposażone w automatyczne mierniki ilości udojonego mleka generują raporty z dojów w postaci cyfrowej. Najbardziej powszechnymi formatami takich raportów są pliki typu „csv” lub „xls”. Hodowcy, których dane z doju zapisywane są w tych formatach, mogą skorzystać z nowych możliwości programu SOL. Umożliwia on importowanie informacji zawartych we wspomnianych plikach, analizuje je i prezentuje użytkownikowi programu.

Żeby móc importować informacje z raportu generowanego przez system udojowy funkcjonujący w danym stadzie, należy zapisać w SOL schemat tego raportu. Dzięki niemu będziemy potem mogli doczytywać codziennie pliki generowane przez nasz system, bez zbędnych dodatkowych czynności. Schemat jest niczym innym, jak szablonem, w którym określamy, które dane życzymy sobie importować i gdzie je chcemy umieścić. Sporządzamy go na podstawie pliku, który chcemy wczytać. Dzięki temu każdy następny plik z danymi z naszego systemu będzie już mógł być wczytany kilkoma kliknięciami, a cała operacja nie zajmie nawet minuty.

Jeśli ktoś nie ma programu do obsługi hali, a mimo to chciałby monitorować codzienne wydajności krów, też może to zrobić. SOL pozwala wprowadzać odpowiednie dane „ręcznie”, czyli przez ich wpisywanie z klawiatury. Taki wpis możemy zrealizować przy pomocy specjalnego arkusza, dostępnego w zakładce „Mleko/Rejestracja wyników doju”. Można też wpisać odpowiednie dane bezpośrednio w Karcie Krowy, w zakładce „Mleko”.
Dane dotyczące codziennych dojów można oglądać i analizować dzięki odpowiednim wykazom i analizom, dostępnym w menu głównym programu, w zakładce Mleko.

W wykazie „Wyniki dojów” możemy przeglądać wszystkie zarejestrowane w gospodarstwie doje, lub wybierać (filtrować) je w zależności od różnych parametrów, a w razie potrzeby także edytować lub usuwać. Wykaz „Mleko 7 dni” prezentuje udoje dobowe poszczególnych krów, uzyskane w ciągu ostatnich siedmiu dni, wyróżniając te z nich, które były wyraźnie niższe, niż można by oczekiwać. Ułatwia to wyszukiwanie krów „problemowych”. Informacja o nagłych spadkach wydajności jest ponadto sygnalizowana użytkownikowi komunikatem na Pulpicie programu.

W Analizach, składających się z opcji „Udoje dobowe – stan” i „Udoje dobowe – trend” możemy analizować zmiany ilości mleka pozyskanego w poszczególnych dniach, oraz liczby dojonych krów i ich przeciętnej wydajności dobowej. Odpowiednie zestawienia mogą dotyczyć całego stada albo grup krów znajdujących się we wskazanym budynku lub kojcu, będących w określonej laktacji lub w wybranej fazie laktacji. Odpowiednie informacje są prezentowane w tabelach i na wykresach.

Możliwości, jakie SOL stwarza w zakresie bieżącej analizy dojów z pewnością przyczynią się do lepszego zarządzania stadem i ułatwią rozpoznawania problemów, które w nim występują.