Wyniki badań PAG także w SOLu! - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Wyniki badań PAG także w SOLu!

Hodowcy mogą już korzystać z badań na cielność PAG. Każdy wynik badania jest automatycznie przesyłany do SOLa!

Badania na cielność wykonywane za pomocą testu PAG, z mleka pobieranego podczas rutynowego próbnego doju są już dostępne dla hodowców (mleko można również przesłać niezależnie od próbnego doju). Wyniki tych badań są automatycznie doczytywane do SOLa – każdy użytkownik programu, który zlecił wykonanie testów, otrzyma ich wyniki łącznie z wynikami z próbnego doju. Oznacza to, że w ciągu ok. 3 dni od próby w SOLu pojawi się raport z rezultatem testów PAG. Co więcej, statusy krów zmienią się automatycznie – jeżeli sztuka jest cielna, to „zaświeci się” w programie na zielono, jeżeli krycie okaże się nieskuteczne – na czerwono. Krowy, których wynik jest wątpliwy, otrzymają status „do kontroli cielności”.
Po każdym doczytaniu użytkownik otrzymuje raport – ile krów było cielnych, niecielnych i wątpliwych oraz ile z tych wyników zostało dopisanych zwierzętom automatycznie. Może się zdarzyć tak, że np. w karcie krowy brakuje pokryć, a wynik jest dopisywany do ostatniego zarejestrowanego pokrycia. W związku z tym na raporcie są wypisane wszystkie wyniki i informacją o stanie doczytania i wystąpieniu ewentualnych błędów.
Wszystkie krowy, które miały wykonany test z mleka można znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Ponadto, przy dopisaniu pozytywnego wyniku badania, naliczą się terminy zasuszenia, przygotowania do porodu i termin wycielenia.
Wyniki doczytają się pod warunkiem, że na zleceniu badania jest podany numer obory SYMLEK i pełne numery kolczykowe oraz gospodarstwo jest pod oceną.