Rejestracja zabiegów inseminacyjnych w systemie SYMLEK - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Rejestracja zabiegów inseminacyjnych w systemie SYMLEK

Obowiązek rejestrowania pokryć inseminacyjnych spoczywa zwykle na firmie dostarczającej nasienie. W sytuacji, gdy hodowca jest inseminatorem we własnym stadzie, może ten obowiązek wziąć na siebie, dzięki czemu będzie miał pewność, że wszystkie zabiegi zostaną w SYMLEKu zarejestrowane na bieżąco. Zaraz po tym, jak pokrycia zostaną zapisane w SYMLEKu, trafiają do SOLa, dzięki czemu widać, które samice zostały pokryte.
Aby uzyskać taki dostęp, należy:
1. Wejść na stronę pfhb.pl i kliknąć zielony przycisk z napisem SYMLEK.
http://www.pfhb.pl/pages/symlek
2. Pobrać, wypełnić i podpisać dokumenty:
• Zgłoszenie podmiotu przekazującego informacje o zabiegach unasieniania w stadach objętych oceną wartości użytkowej (1 egzemplarz)
http://pfhb.pl/uploads/ckeditor/attachments/640/zal_1.zip
• Wzór umowy (2 egzemplarze)
http://pfhb.pl/…/attachm…/2471/UMOWA_INSEMINACYJNA_2018.docx
W pierwszym dokumencie operatorem jest osoba, która będzie rejestrowała inseminacje. W polu „Imię i nazwisko/Nazwa firmy” należy podać dane gospodarstwa, którego dotyczy zgłoszenie i gdzie operator prowadzi inseminację. Jeżeli operator jest jednocześnie właścicielem gospodarstwa, to wpisuje swoje dane w odpowiednie pola.
3. Wymienione dokumenty prosimy wypełnić i przesłać (listem) do nas, na adres:
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22
00-515 WARSZAWA
4. Po nadaniu kodów i podpisaniu umowy przez Dyrektora jeden egzemplarz umowy wraz z pismem informującym o korzystaniu z rejestracji pokryć oraz kodem firmy, kodem inseminatora, loginem i hasłem zostaną odesłane do Hodowcy (listownie).

Po otrzymaniu danych, można się zalogować do systemu i zacząć rejestrować inseminacje.