Moduł ZDROWIE - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Moduł ZDROWIE

Dla gospodarstw objętych OWUB: opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów żyjących, zarejestrowanych w systemie Fedinfo na ostatnim próbnym doju, dla gospodarstw spoza OWUB – opłata jest naliczana za sztukę wg stanu krów zarejestrowanych w programie SOL na koniec miesiąca rozliczeniowego