5. Deklaracje SOLa - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

5. Deklaracje SOLa

Są ich dwie. Deklaracja użytkownika programu – stanowi aneks do umowy ocenowej, ze względu na fakt, że program jest wliczony w cenę usługi. Należy ją dostarczyć w ciągu 60 dni od uruchomienia gospodarstwa SOL. Z kolei deklaracja korzystania z modułu Inseminator umożliwia uzyskanie loginów i kodu, który uruchomia moduł INSEMINATOR w gospodarstwie SOL. Obydwie deklaracje można oddać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście/pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.