Kim są SOL Asystenci ? - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Kim są SOL Asystenci ?

SOL Asystenci to pracownicy PFHBiPM, których zadaniem jest pomoc hodowcom w pracy z programem Stado Online. W celu zapewnienia Państwu najwyższych usług SOL Asystenci przechodzą cykl szkoleń zarówno z pracy z programem, jak i z prawidłowej komunikacji z klientem. Będą oni świadczyć pomoc telefoniczną, mailową, a także on-line: za pomocą programu Team Viewer i chatu internetowego. 

Każdy Region Oceny ma przydzielonych swoich własnych SOL Asystentów.

Dowiedz się gdzie jest Twój SOL Asystent