Jak zostać użytkownikiem Modułu INSEMINATOR - Program do zarządzania stadem bydła – Stado Online

Jak zostać użytkownikiem Modułu INSEMINATOR

Hodowców, którzy samodzielnie inseminują w swoim stadzie i korzystają z programu Stado OnLine (SOL), zachęcamy do korzystania z możliwości stwarzanych przez udostępniony właśnie moduł INSEMINATOR. Nie tylko zapewnia on automatyczne przekazywanie danych o zabiegach inseminacyjnych do SYMLEKu, ale umożliwia także drukowanie zaświadczeń oraz prowadzi rejestr wykonanych inseminacji. Trzeba jednak podkreślić, że możliwość skorzystania z modułu INSEMINATOR jest uwarunkowana wcześniejszym zawarciem stosownej umowy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jak to zrobić?

Na stronie internetowej Federacji (www.pfhb.pl) znajduje się przycisk z napisem „SYMLEK”. Po kliknięciu przycisku odnajdujemy 2 dokumenty do pobrania:

„Zgłoszenie podmiotu przekazującego informacje o zabiegach unasieniania w stadach objętych oceną wartości użytkowej”  – drukujemy 1 egzemplarz, oraz „Wzór umowy”  – drukujemy 2 egzemplarze.

Wypełnione i podpisane dokumenty (jedno zgłoszenie i dwie kopie umowy) przesyłamy listownie na adres:

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. Żurawia 22
00-515 WARSZAWA.

Wnioskodawca otrzyma (zwykłą pocztą) jedną kopię podpisanej obustronnie umowy oraz potrzebne kody, hasło i login. Zarejestrowany w ten sposób podmiot może uruchomić moduł Inseminator i w pełni korzystać ze stwarzanych przez niego udogodnień.

-umowa wraz z niezbędnymi załącznikami